Taalwerk

Redactie- en vertaalwerk

Willem Frederik Erné is beschikbaar voor redactie- en vertaalwerk, zij het in beperkte mate. Stuur een e-mail naar

dewielen2@gmail.com met je wensen. W.F. laat je weten of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn en wat het kost.

W.F. Erné heeft bijna dertig jaar ervaring als vertaler en redacteur.


Talencombinaties:

EN-NL

DE-NL

NL-EN

DE-EN