De arrogantie van het doorgeefluik

Liffert Klooker (Utrecht, 1952), de hoofdpersoon in De arrogantie van hetdoorgeefluik, groeit op in een katholiek, militair milieu. Al vroeg vertoont hij de neiging tot ontsporend gedrag. Dit escaleert na twee ingrijpende ervaringen.


Bimmer Goorhuis, gevierd theaterartiest, trakteert in zijn show De Arrogantie van het Doorgeefluik zijn publiek op geestige maar indringende manier op maatschappelijk relevante thema’s, zoals de macht van de tussenpersonen, de ontmensing van de samenleving, de verloedering van de taal, de onmondigheid van de buren en Europa. En passant lost hij de moord op JFK op.


Wanneer de bijzondere relatie tussen Liffert en Bimmer op scherp komt te staan, wordt de eerste gedwongen ons zowel het verhaal van zijn veelbewogen jeugd als Goorhuis’ show te vertellen.


De twee parcoursen van De arrogantie van het doorgeefluik komen samen in 1968 in Parijs, tijdens de studentenonlusten en de vredesbesprekingen over Vietnam, waarna het boek uitmondt in een verrassende apotheose in het heden.

"Zeer goed geschreven, zeer interessant, zeer onderhoudend, zeer grappig."

(Anonieme Nederlandse filosoof.)