Gesigneerd exemplaarEen boek aanschaffen

(alleen Nederland, België en Duitsland)Maak voor één boek EUR 24,95 over naar: NL19 INGB 0007 8868 45 t.n.v. Uitgeverij DeWielen2. Vermeld daarbij om welk boek het gaat, je voornaam, achternaam en volledige adres.


Stuur bovendien een e-mail naar: dewielen2@gmail.com. Vermeld daarin je voornaam, achternaam, volledige adres, het overgemaakte bedrag en om welk(e) boek(en) het gaat. NB: Ieder boek wordt door de auteur met natte inkt gesigneerd.


Je kunt ook een (alleen door W.F. Erné) gesigneerd exemplaar van Ontwijken of ontwaken bestellen.


Korting: twee boeken: EUR 44,95, drie boeken EUR 65,95 en vier boeken EUR 85,95.